საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგამოცდის ახალი ფორმატი


ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების  პროგრამაში მონაწილეთა საყურადღებოდ! 

გაცნობებთ რომ შეიცვალა მოდულის -,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“გამოცდის ფორმატი.

გამოცდის ახალი ფორმატი ითვალისწინებს 20 ორქულიან კითხვას და სამ 20-ქულიან ამოცანას (საშემოსავლო გადასახადი, მოგების გადასახადი/ესტონური მოდელი და დამატებული ღირებულების გადასახადი).

2020 წლის იანვარში აღნიშნულ მოდულში გამოცდა ჩატარდება შეცვლილი ფორმატით. ნიმუშის ხილვა შეგიძლიათ ბაფის ვებგვერდზე საგამოცდო ნიმუშებში.

 

To those willing to sit GFPAA Professional Certification Exams!

We bring to your attention that the exam format in ,,Georgian Taxation’’ has changed. The format will include 20 2-mark questions and 3 20-mark questions.

The exams in January 2020 will be held using the changed format. The exam sample can be seen on GFPAA webpage/ exam samples.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge