საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsთქვენი ფირმის შენება და გაფართოება


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციამ (GFPAA) თარგმნა მოდული 3 – თქვენი ფირმის შენება და გაფართოება. 

ამ მოდულში განხილულია ფირმის დაგეგმვისა და განვითარების საკითხები, ზოგიერთი თემების განმეორებით, რომლებიც ნახსენები იყო მოდული 1 და 2-ში. აქ უფრო სიღრმისეულად ხდება ისეთი საკითხების შესწავლა, როგორიცაა ზრდის სტრატეგიის შემუშავება, ბიზნეს საკონსულტაციო პრაქტიკის ჩამოყალიბება, რეგულაციების, კონკურენციის, მარკეტინგის და ფასების პოლიტიკის მზარდ პროცესებთან გამკლავება, კლიენტის პორტფოლიოს მართვა და საკუთარი ფირმის „კულტურის“ გაუმჯობესება. მოდულის ბოლოში განხილულია ფინანსური მართვის ასპექტები.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge