საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsპროფესიული სერტიფიცირების გამოცდებზე გამსვლელთა საყურადღებოდ!


პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდებზე გამსვლელთა საყურადღებოდ!

ინფორმაცია ბაფის სერტიფიცირების გამოცდებზე რეგისტრაციის ბოლო თარიღის შესახებ მოდულების მიხედვით.

დაიწყო ბაფის გამოცდებზე რეგისტრაცია.

გთხოვთ ყურადღება მიაქციოთ გამოცდებზე რეგისტრაციის ბოლო თარიღს მოდულების მიხედვით (იხილეთ ცხრილი).

ამ თარიღის შემდეგ კონკრეტული მოდულის გამოცდაზე ვეღარ დარეგისტრირდებით.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გააუქმოთ კონკრეტულ მოდულში გამოცდის რეგისტრაცია გამოცდის თარიღამდე  არა უგვიანეს 2 დღით ადრე, რისთვისაც აუცილებელია მოგვმართოთ განცხადებით.

მითითებულ ვადებში განცხადების დაწერის გარეშე გამოცდის თანხა კრედიტში არ შეგენახებათ.

 

 

გამოცდის დასახელება

რეგისტრაციის ბოლო თარიღი

გამოცდის თარიღი

 

 

 

 

F1

ბუღალტერი ბიზნესში

15 იანვარი, 2020

25.01 2020

F2

მმართველობითი აღრიცხვა

16 იანვარი, 2020

26.01.2020

F3

ფინანსური აღრიცხვა

18 იანვარი, 2020

28.01.2020

F4

ბიზნეს სამართალი

11 იანვარი, 2020

21.01.2020

F5

საქმიანობის შედეგების მართვა

20 იანვარი, 2020

30.01.2020

F6

საგადასახადო დაბეგვრა

8 იანვარი, 2020

18.01.2020

F7

ფინანსური ანგარიშგება

13 იანვარი, 2020

23.01.2020

F8

აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება

15 იანვარი, 2020

25.01 2020

F9

ფინანსური მართვა

16 იანვარი, 2020

26.01.2020

P1

კორპორატიული მართვა, რისკი და ეთიკა

15 იანვარი, 2020

25.01 2020

P2

საწარმოს სტრატეგიული ანგარიშგება

18 იანვარი, 2020

28.01.2020

P3

ბიზნეს ანალიზი

13 იანვარი, 2020

23.01.2020

P4

ფინანსური მართვა (უმაღლესი დონე)

11 იანვარი, 2020

21.01.2020

P7

აუდიტი და მარწმუნებელი მომსახურება (უმაღლესი დონე)

20 იანვარი, 2020

30.01.2020

სბლ

სტრატეგიული ბიზნეს ლიდერი

13 იანვარი, 2020

23.01.2020

 

P.S.  გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გამოცდა მოდულში F3  ჩატარდება ორ სმენად: 11:00 და 14:00 სთ-ზე.  ამჯერად გახსნილია 11:00 სთ-იანი რეგისტრაცია.

 

ბაფის ადმინისტრაცია

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge