საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsშემოსავლები და ხარჯები 2020


ბაფის საქმიანობაში მისი წევრების აქტიური ჩართვის მიზნით, ვაქვეყნებთ 2020 წლისათვის მოსალოდნელი შემოსავლებისა და ხარჯების პროექტს. პროექტი, შესაბამისი განხილვების შემდეგ, დასამტკიცებლად წარედგინება ბაფის გამგეობას.

ბაფის შემოსავლები და ხარჯები 2020 წელი (პროექტი)

 
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge