საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა 2


ნაწილი 2: კონცეპტუალური საფუძვლები - ნაბიჯი 1, საფრთხეების გამოვლენა

მსოფლიო ბანკის დახმარებით ითარგმნა ბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა. პროფესიონალ ბუღალტრებს ეკისრებათ პასუხისმგებლობა, ყოველთვის იმოქმედონ საზოგადოებრივი ინტერესების სასარ­გებლოდ. ამ ვალდებულების სათანადოდ შესრულებაში მათ ეხმარება ეთიკის ძირითადი პრინციპების დაცვა. თუმცა ბუღალტერთა ყოველდღიურ საქმიანობაში ზოგჯერ თავს იჩენს ისეთი გარემოებები, რომლებიც აფერხებს  ან „საფრთხეს“ უქმნის ბუღალტერთა მიერ ეთიკის ძირითადი პრინციპების დაცვას.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge