საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა 3


ნაწილი 3: კონცეპტუალური მიდგომა - ნაბიჯი 2, საფრთხეების შეფასება

მსოფლიო ბანკის დახმარებით ითარგმნა ბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა. პროფესიონალი ბუღალტრები ხელმძღვანელობენ ეთიკის ძირითადი პრინციპებით, რომლებიც ეხმარება მათ თავიანთი პასუხისმგებლობის შესრულებაში - იმოქმედონ საზოგადოებრივი ინტერესების სასარ­გებლოდ.  უნდა შეფასდეს ნებისმიერი საფრთხე, რომელიც ემუქრება ეთიკის ძირითადი პრინციპების დაცვას. ამისათვის, ბუღალტრებს მოეთხოვებათ გონიერი და ინფორმირებული მესამე მხარის ტესტის გამოყენება, რათა განსაზღვრონ, გამოვლენილი საფრთხე არის თუ არა  მისაღები დონის.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge