საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditors2020 წლის ივლისის გამოცდების თარიღებში შეტანილი ცვლილებები


ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების 2020 წლის ივლისის გამოცდების თარიღებს, გამოცდაზე ქცევის წესებსა და გამოცდის ჩატარების წესებში შეტანილი ცვლილებები!

გთხოვთ გაეცნოთ ივლისის გამოცდების ჩატარების დამატებით წესებს

ქვეყანაში შექმნილი ვითარებიდან გამომდინარე შეცვალა გამოცდების ცხრილი და გარკვეული ცვლილებები შევიდა გამოცდაზე ქცევის წესებში.

გამოცდების ცხრილი და გამოცდაზე ქცევის წესები იხილეთ ლინქზე http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33&sid=53

გამოცდებზე რეგისტრაცია დაიწყება გამოცდის თარიღამდე 30 დღით ადრე გამოცდაზე ონლაინ რეგისტრაციის წესების მიხედვით და რეგისტრაცია დამთავრდება გამოცდამდე 10 დღით ადრე.

http://gfpaa.ge/site/index.php?tid=33&color=green&lid=33&sid=53

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge