საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა 4


ნაწილი 4: კონცეპტუალური მიდგომა - ნაბიჯი 3, საფრთხეებზე რეაგირება

ბესსს-ის ეთიკის კოდექსი პროფესიონალ ბუღალტრებს ეხმარება შეასრულონ თავიანთი პასუხისმგებლობა - იმოქმედონ საზოგადოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ. კოდექსი ქმნის კონცეპტუალურ საფუძვლებს (სამეტაპიან მიდგომას), რომელიც ყველა პროფესიონალმა ბუღალტერმა უნდა გამოიყენოს იმისათვის, რომ დაადგინოს და შეაფასოს ეთიკის ძირითადი პრინციპების დაცვის მიმართ შექმნილი საფრთხეები და მოახდინოს მათზე სათანადო რეაგირება.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge