საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა 6


ნაწილი 6: ინტერესთა კონფლიქტი

პროფესიონალი ბუღალტრების ძირითადი პასუხისმგებლობაა თავიანთი სამუშაოს შესრულება და გადაწყვეტილებების მიღება დამკვეთის, დამსაქმებლისა და საზოგადოების ინტერესების სასარგებლოდ და არა ანგარების საფუძველზე. პროფესიონალ ბუღალტრებს, როგორც ნდობით აღჭურვილ მრჩეველებს, მოეთხოვებათ წარმოქმნილი ინტერესთა კონფლიქტების სათანადოდ მართვა. პროფესიონალმა ბუღალტერმა არ უნდა დაუშვას, რომ კონფლიქტმა მისი პროფესიული და საქმიანი გადაწყვეტილებების კომპრომეტირება გამოიწვიოს.

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge