საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბუღალტრული აღრიცხვის სფეროში განათლების შედარებითი ანალიზი და შეფასება საქართველოში


Georgia Benchmarking-report

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge