საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა 8


ნაწილი 8: რეაგირება კანონმდებლობის დარღვევაზე (ბიზნესში დასაქმებული პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის)

ბუღალტრის პროფესიის განმასხვავებელი თავისებურებაა ის, რომ იგი თავის თავზე იღებს პასუხისმგებლობას, იმოქმედოს საზოგადოებრივი ინტერესების სასარგებლოდ. პროფესიონალი ბუღალტერი შესაძლებელია აღმოჩნდეს ისეთ სიტუაციაში, როდესაც იგი გამოავლენს ან იეჭვებს, რომ დამსაქმებელი ორგანიზაცია ან დამკვეთი არ იცავს კანონმდებლობას. პატიოსნებისა და პროფესიული ქცევის ძირითადი პრინციპები პროფესიონალ ბუღალტერს ავალდებულებს, რომ შესაბამისი ზომების მიღებით მოახდინოს რეაგირება კანონმდებლობის დარღვევაზე (NOCLAR) ისე, რომ საზოგადოებრივი ინტერესები დააყენოს პირველ ადგილზე.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge