საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა


პროფესიონალი ბუღალტრები, როგორც საზოგადოებრივი ინტერესების დამცველი პროფესიის წარმომადგენლები, მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლაში. ამ ფუნქციის ეფექტიანად შესასრულებლად, ბუღალტერებმა ნათელი წარმოდგენა უნდა შეიქმნან იმ ქვეყნებისთვის დამახასიათებელ ფულის გათეთრების რისკებზე, სადაც მუშაობენ, ასევე მათ მიერ გაწეული მომსახურებებისა და იმ დამკვეთების შესახებ, რომლებსაც ემსახურებიან. პუბლიკაციის ამ ნაწილში განხილულია რისკზე დაფუძნებული მიდგომის ძირითადი საფუძვლები, რომელიც პროფესიონალმა ბუღალტებმა უნდა გამოიყენონ ფულის გათეთრების წინააღმდეგ ბრძოლის პროცესში.

ნაწილი 2: რისკზე დაფუძნებული მიდგომა

 
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge