საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsინტეგრირებული ანგარიშგება


ინტეგრირებული ანგარიშგების მიმართ მარწმუნებელი მომსახურების გამოყენების დაჩქარება საზოგადოების ინტერესების სასარგებლოდ

აუცილებელია შემუშავდეს გლობალური მექანიზმი ინტეგრირებული ანგარიშგების მარწმუნებელი მომსახურების გამოყენების მიმართულებით, რათა განმტკიცდეს როგორც ინტეგრირებული ანგარიშგების სფეროში, ისე კორპორაციული ანგარიშგებისა და მარწმუნებელი გარიგებების საერთაშორისო სტანდარტების შემუშავებისა და სამოქმედოდ შემოღების პროცესში მიღწეული წინსვლა. ინტეგრირებული ანგარიშგების საერთაშორისო საბჭოს (IIRC) და ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის (IFAC) საწყისი პოზიცია, რომელიც ამ დოკუმენტშია წარმოდგენილი, მიზნად ისახავს დებატების დაწყებას ბუღალტრის პროფესიასა და მის ძირითად დაინტერესებულ მხარეებთან ინტეგრირებული ანგარიშგების მარწმუნებელი მომსახურების შემდგომი განვითარების შესახებ, ინტეგრირებული ანგარიშგებისა და ინტეგრირებული აზროვნების მიმართ ნდობის ამაღლებისა და, საბოლოო ჯამში, ბიზნესის განვითარებაში მდგრადობისა და სტაბილურობის მიღწევის მიზნით.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge