საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის


 ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის

 

წინამდებარე ნაშრომი გამოსცა International Federation of Accountants (IFAC®). ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის მისიაა, ემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს: ხელი შეუწყოს უმაღლესი ხარისხის პროფესიული სტანდარტების შექმნას; ამ სტანდარტების აღიარებასა და დანერგვას; ბუღალტერთა ძლიერი პროფესიული ორგანიზაციების ფორმირებას; ასევე გამოეხმაუროს საზოგადოებისათვის საინტერესო პრობლემებს. პირადი სარგებლობისთვის შესაძ-ლებელია ამ სახელმძღვანელოს ორიგინალური ვერსიის უფასოდ გადმოწერა, ან შეძენა International Ethics Standards Board for Accountants® (IESBA®) ვებგვერდის მეშვეობით: www.ethicsboard.org.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge