საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditors







ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის


 ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის

 

წინამდებარე ნაშრომი გამოსცა International Federation of Accountants (IFAC®). ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის მისიაა, ემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს: ხელი შეუწყოს უმაღლესი ხარისხის პროფესიული სტანდარტების შექმნას; ამ სტანდარტების აღიარებასა და დანერგვას; ბუღალტერთა ძლიერი პროფესიული ორგანიზაციების ფორმირებას; ასევე გამოეხმაუროს საზოგადოებისათვის საინტერესო პრობლემებს. პირადი სარგებლობისთვის შესაძ-ლებელია ამ სახელმძღვანელოს ორიგინალური ვერსიის უფასოდ გადმოწერა, ან შეძენა International Ethics Standards Board for Accountants® (IESBA®) ვებგვერდის მეშვეობით: www.ethicsboard.org.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge