საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsხარისხის მართვის საერთაშორისო სტანდარტი 2


ხარისხის მართვის საერთაშორისო  სტანდარტი 2

გარიგების ხარისხის მიმოხილვა

IAASB-ის მიზანია, ემსახუროს საზოგადოების ინტერესებს მაღალი ხარისხის აუდიტის, მარწმუ­ნებელი მომსახურების და სხვა დაკავშირებული სტან­დარტების შემუშავებით, აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების საერ­თაშორისო და ეროვნული სტანდარტების კონვერგენციის ხელშეწყობით, ამგვარად აუმჯობესებს რა პროფესიონალი ბუღალტრების საქმიანობის ხარი­სხსა და ერთგვაროვნებას მთელ მსოფლიოში და განამტკიცებს საზოგადოების ნდობის აუდიტისა და მარწმუნებელი მომსახურების  პროფესიის მიმართ საერთაშორისო დონეზე.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge