საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and AuditorsExams into English in F4 and F6


GFPAA Professional Certification Exams into English language in F4 Georgian Business Law and F6 Georgian Taxation

To those willing to sit GFPAA Professional Certification Exams into English language

Certification exams in modules F4 Georgian Business Law and F6 Georgian Taxation for the English speaking candidates’ will be held in January 22nd  and 24th, 2022.

The schedule of GFPAA certification exams for January 2022 is published on GFPAA webpage: www.gfpaa.ge /education and certification/ certification program/ exams/ schedule

Exam results will be announced on February 2nd 2022  on GFPAA webpage: www.gfpaa.ge /education and certification/ certification program/ exams/ results/ according to the modules and registration numbers.

Registration for the Professional Certification exams (receiving applications) will be finalized on December 1st 2021 .

All GFPAA Certification exams will be held at the following address: 6a, Bakradze str. (turning from Tsereteli 73a to Bakradze str.) and start at 10:00.

Please note that the updated F6/Taxation  sample files have been published, which includes three files in the question section: sample test questions, sample test workbook and excerpts from the code, and in the answer section – sample test answers.

ინგლისურ ენაზე  ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების გამოცდებზე გამოსვლის მსურველთა საყურადღებოდ!

სერტიფიცირების ინგლისურენოვანი  კანდიდატებისათვის  საქართველოს ბიზნესსამართალსა (F4) და საქართველოს საგადასახადო კოდექსში (F6)  გამოცდები ჩატარდება 2022 წლის 22 და 24 იანვარს.

2022 წლის იანვრის სერტიფიცირების გამოცდების ცხრილი სრულად გამოქვეყნებულია ჩვენ ვებგვერდზე:  www.gfpaa.ge/ განათლება და სერტიფიცირება/ სერტიფიცირებული პროგრამა/ გამოცდები/ ცხრილები.

გამოცდის შედეგები გამოქვეყნდება 2022 წლის 2 თებერვალს მოდულებისა და რეგისტრაციის ნომრების მიხედვით ვებგვერდზე - www.gfpaa.ge / განათლება და სერტიფიცირება/ სერტიფიცირებუ-ლი პროგრამა/ გამოცდები/ შედეგები.

ინგლისურენოვან სერტიფიცირების გამოცდებზე რეგისტრაცია (განცხადებების მიღება) დასრულდება 2021 წლის 1 დეკემბერს.

ბაფის სერტიფიცირების ყველა გამოცდა ჩატარდება შემდეგ მისამართზე: ბაქრაძის ქ. 6ა (ჩასახვევი წერეთლის 73-ა სთან)  და დაიწყება 10:00 სთ-ზე.

გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ გამოქვეყნდა F6/ საგადასახადო დაბეგვრის განახლებული სანიმუშო გამოცდის ფაილები, რომელიც მოიცავს კითხვების ნაწილში- სამ ფაილს: სანიმუშო გამოცდის კითხვები, სანიმუსო გამოცდის სამუშაო რვეული და ამონარიდები კოდექსიდან, ხოლო პასუხის ნაწილში-სანიმუშო გამოცდის პასუხს.

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge