საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაქართველოს აუდიტორული ბაზრის სტრუქტურა და ახალი გამოწვევები


საქართველოს აუდიტორული ბაზრის სტრუქტურა და ახალი გამოწვევები

ჩატარები თარიღი:

29 აპრილი 16-19 სთ

თემა: „საქართველოს აუდიტორული ბაზრის სტრუქტურა  და ახალი გამოწვევები“ (3 საათი)

  • საქართველოს აუდიტორული ბაზრის სტრუქტურა (2020-2021 წლის შედეგების მიხედვით);
  • მცირე და საშუალო აუდიტორული კომპანიების ტრანსფორმაციის აუცილებლობა და შესაძლებლობები (შერწყმა/შთანთქმა/ მიერთება/გაერთიანება და სხვა ინდივიდუალური აქტივობები);
  • ხმსს-1, ხმსს-2, ასს 220(გადასინჯულ) მოქმედებაში შესვლასთან დაკავშირებული და აუდიტის ხარისხის კონტროლის მონიტორინგგაუვლელი აუდიტორული კომპანიების წინაშე წარმოშობილი  გამოწვევები

 

წყაროები, რომელსაც სემინარის დაწყებამდე სასურველია გაეცნონ ამ სემინარით დაინტერესებული პირები:

 

  • ბაფის მიერ 2021 წლის 7 ივლისს ორგანიზებული მურდ ნარსიას სემინარის მასალები ( ბაფ-ს მიერ Email-ზე გაეგზავნა სემინარის მონაწილეებს);
  • ხმსს-1, ხმსს-2, ასს 220 (გადასინჯულ);
  • „მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების საქმიანობის მართვის სახელმძღვანელო“ (8 მოდული) (იხ.ბაფის საიტზე:https://www.gfpaa.ge/site/index.php?tid=6&color=blue&lid=6&sid=22

  

სემინარს გაუძღვება მურადი ნარსია  - ბაფის გამგეობისა და აუდიტის ხარისხის კომიტეტის წევრი

 

სემინარში მონაწილეობის გადასახდელი:

ბაფის წევრებისათვის - 15 ლარი, დღგს ჩათვლით;

ბაფის არაწევრებისთვის - 25 ლარი, დღგს ჩათვლით.

 გადახდა შესაძლებელია ბაფის საბანკო ანგარიშზე
სს თიბისი ბანკი - კოდი: TBCBGE 22, ა/ა GE83TB0600000000700665
სს საქართველოს ბანკი - კოდი BAGAGE22, ა/ა GE30BG0000000525708648

 

რეგისტრაციისთვის გადადით ბმულზე https://forms.gle/vTnrLQTnJBLEEM5R8

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge