საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsინფორმაცია ბაფის 2022 წლის არჩევნებში მონაწილე კანდიდატების შესახებ


ინფორმაცია ბაფის 2022 წლის არჩევნებში მონაწილე   

  კანდიდატების შესახებ

 

მოკლე ინფორმაცია არჩევნებთან დაკავშირებით

მიმდინარე წლის 24 დეკემბერს, ბაფის საერთო კრებაზე ფარული კენჭისყრით, აირჩევიან  გამგე­ობის თავმჯდომარე (1) და გამგეობის წევრები (არა უმეტეს 11 წევრი). არჩევნებში მო­ნაწილეობის მსურველ პირთა რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 2022 წლის 10 ოქტომბრიდან.

ბაფის ყველა წევრს  უფლება ჰქონდა მონაწილეობა მიეღო  არ­ჩევ­ნებში. არჩევნების შესახებ   ინფორ­მაცია გამოქვეყნებული იყო მიმდინარე წლის სექტემბრიდან: ბაფის ვებგვერდზე (www.baf.ge), ფეისბუქგვერდზე და ჟურნალში „ბუღალტრული აღრიცხვა“.

გამგეობის წევრობაზე არჩევნებში მონაწილეობის კანდი­და­ტად დარეგისტრირდა 17 პირი, მათ შორის 1 გა­ნაცხადია გამგეობის თავმჯდომარეობაზე.

შესაძლებლობა გაქვთ გაეცნოთ ბაფის გამგეობის თავმჯ­დო­მარეობისა და გამგეობის წევრობის კანდი­დატებსა და მათ  სამოტივაციო წერილებს.

გამგეობის თავმჯდომარეობისა და  წევრობის  კანდიდატები:

რუსუდან ჟორჟოლიანი

გამგეობის თავმჯდომარეობის კანდიდატი

კონსტანტინე დათიაშვილი

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ნოდარ ებანოიძე

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ნიკოლოზ ჭოჭუა

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ნიკოლოზ ბაკაშვილი

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

თეიმურაზ ფარცხალაძე

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

გოჩა ჭოლოკავა

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ნინო მენაბდე

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

სალომე ოდიშარია

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ლია გოგსაძე

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ქეთევან ყარაულაშვილი

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

მზევინარ გურაბანიძე

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

დავით პაპიაშვილი

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

მურად ნარსია

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ლევან საბაური

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

მიხეილ აბაიაძე

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

ნონა რევაზიშვილი

გამგეობის წევრობის კანდიდატი

 

 

 
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge