საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაქართველოს კანონში ცვლილებები


გაცნობებთ რომ „ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის შესახებ  საქართველოს კანონსა და „ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების აღკვეთის ხელშეწყობის შესახებ“ საქართველოს კანონში 2022 წლის 1 დეკემბერს განხორციელდა ცვლილებები.

აღნიშნულ ცვლილებებთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის ვებგვერდზე (იხ. ბმული 1, ბმული 2 ).

 
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge