საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის საერთო კრების დელეგატები


ბაფის საერთო კრების დელეგატები

 

ბაფის (27-ე) საერთო კრებაზე დელეგატების რაოდენობა განსაზღვრული იყო 370 წევრით, რეგისტრაცია მიმდინარეობდა 10 ოქტომბრიდან და შეწყდა 20 დეკემბერს.

რეგისტრაციის შეყვეტის დროისთვის სულ დაფიქსირებული იყო 529 განაცხადი. წევრთა რეესტრთან მონაცემების შედარების შემდეგ რიგითობით პირველი რეგისტრირებული 370 ბაფის წევრი დარეგისტრირდა დელეგატად. 370 რეგისტრირებული წევრის შემდგომ რეგისტრირებულ ბაფის 49 წევრს უარი ეცნობა რეგისტრაციაზე , ხოლო 110 პირი არ აღმოჩნდა ბაფის წევრი.

  

დარეგისტრირებული დელეგატების სია

 
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge