საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsგანცხადება


საერთო კრებაში მონაწილეობისათვის 
წინასწარი რეგისტრაცია სავალდებულოა.  
რეგისტრაცია მიმდინარეობს
 
დელეგატად წინასწარი რეგისტრაციისათვის ბაფის წევრებმა 25 მაისამდე უნდა მიმართონ სათავო ოფისსა და შესაბამის ფილიალებს.
 
დღის წესრიგი:
• ბაფის გამგეობის თავმჯდომარის ანგარიში;
• სარევიზიო კომისიის ანგარიში;
• ბაფის 2014 წლის ფინანსური ანგარიშგების შედეგები;
• აუდიტის რეგულირების კომიტეტის ანგარიში;
• ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის სფეროს რეფორმების შესახებ.
 
საერთო კრება ჩატარდება `თბილისი მარიოტში~
რუსთაველის გამზ. #13,  12 საათზე.
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge