საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsტენდერი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია (ბაფი) აცხადებს ტენდერს   ფინანსური ანგარიშების აუდიტის ჩასატარებლად. ტენდერში მონაწილეობა შეუძლია ბაფის ნებისმიერ კორპორაციულ წევრს.
 
აუდიტის ტექნიკური დავალება:
საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის  2014წლის ფინანსური ანგარიშების აუდიტი (ცნობისათვის: ბაფს ჩატარებული აქვს 2013 წლის ფინანსური ანგარიშების აუდიტი);
ბაფი ფინანსურ ანგარიშგებას ადგენს „მცირე საწარმოთა ბუღალტრული აღრიცხვის გამარტივებული (დროებითი) სტანდარტების“ მიხედვით;
ბაფის ბიუჯეტით,  2014წლის ფინანსური ანგარიშების აუდიტის ჩატარების ხარჯები არ აღემატება 5000 ლარს, დღგ-ს ჩათვლით;
აუდიტის დასკვნასთან ერთად აუდიტურმა  კომპანიამ უნდა მოამზადოს აუდიტის დროს აღმოჩენლი შიდა კონტროლისა და აღრიცხვის სისტემის ნაკლოვანებების შესახებ მენეჯმენტის წერილი;
ტენდერში გამარჯვებული კომპანიის  შერჩევა მოხდება შემდეგი ძირითადი კრიტერიუმების გათვალისწინებით:  მომსახურების შემოთავაზებული ფასი;ფირმისზოგადი  გამოცდილება აუდიტში;გარიგების პარტნიორის პირადი გამოცდილება აუდიტში;
აუდიტორმა სამუშაო უნდა დაიწყოს 2015  წლის  4 მაისამდე პერიოდში და დაასრულოს  2015  წლის  23 მაისამდე.
 
დაინტერესებულმა პირებმა შეთავაზება  უნდა გამოაგზავნონ  2015 წლის 23 აპრილამდე  დახურული კონვერტით.  შეთავაზებას თან უნდა ახლდეს შერჩევის კრიტერიუმების  მონაცემები.
  
 
            ბაფის 2014 წლის აუდიტის ტენდერში
 გამარჯვებული კომპანიის შერჩევის კრიტერიუმები
 

  კომპანიის შერჩევის კრიტერიუმები:
 
მაქსიმალური ქულა  10 შეწონვა:
1 ფასი
 
  33%
2 ფირმისზოგადი  გამოცდილება აუდიტში
 
  33%
3 გარიგებისპარტნიორის პირადი გამოცდილება აუდიტში.
 
  33%

 
 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge