საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია

ეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტი

 

I. კომიტეტის დებულება

II. ეთიკისა და დისციპლინარული კომიტეტის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმა

III. კომიტეტის შემადგენლობა:

  1. ვახტანგ ცაბაძე - თავმჯდომარე
  2. ივანე ჟუჟუნაშვილი
  3. ივანე ჯელია
  4. სოფიო აბაიაძე
  5. ლევან პაპიაშვილი

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge