საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsმისია


 

• ბიზნესის განვითარების მხარდაჭერა, ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების ხელშეწყობის გზით;

• საქართველოს საწარმოებში ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვისათვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნა;

• ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების ჰარმონიზაციისა და განვითარების გლობალურ პროცესებში მონაწილეობა;

• ბაფის წევრების მაღალკვალიფიციური დონის მიღწევა, საზოგადოებისათვის ხარისხიანი მომსახურების უზრუნველყოფის მიზნით;

• ბაფის წევრთა პროფესიული ინტერესების დაცვა.

 

 


დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge