საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსახელმძღვანელოები


1. HAT აუდიტის სახელმძღვანელო 

    თავი 1       თავი 2   თავი 3  HAT ნიმუში  დანართები

2.ეთიკის კოდექსის სახელმძღვანელო პროფესიონალი ბუღალტრებისათვის (2016 წლის რედაქციით) 

3.სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო ზომის აუდიტურ ფირმებში ხარისხის კონტროლის სტანდარტების დანერგვის შესახებ 

4. ქართული ბიზნეს სა­მარ­თა­ლი    ქბს

5. კორპორატიული მართვა, რისკი და ეთიკა (სახელმძღვანელო; სავარჯიშოების კრებული)

6. ბიზ­ნე­სის ანალიზი (სახელმძღვანელო; სავარჯიშოების კრებული)

7. წერითი გამოცდების მომზადება და მართვა

8. საქმიანობაზე ფოკუსირება

9. კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა

10. ბაფის თარგმნის პოლიტიკა და პროცედურები

ბუღალტრული აღრიცხვისა და აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებისა და პრაქტიკის დანერგვის ხელშეწყობის მიზნით, სხვადასხვა წლებში, ბაფში მომზადდა და გამოიცა შემდეგი სახელმძღვანელო ლიტერატურა:

 

დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge