საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსტანდარტებისა და პრაქტიკის კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის

 სტანდარტებისა და პრაქტიკის კომიტეტი

 1. სტანდარტებისა და პრაქტიკის კომიტეტის დებულება
 2. ბაფის თარგმნის პოლიტიკა და პროცედურები
 3. სტანდარტების და პრაქტიკის კომიტეტის 2023-2024
  წლების სამოქმედო გეგმა

 კომიტეტის შემადგენლობა:

 1. თეიმურაზ ფარცხალაძე- თავმჯდომარე
 2. ივანე ჟუჟუნაშვილი
 3. ლელა კუპრაშვილი
 4. ვახტანგ ცაბაძე
 5. მიხეილ აბაიაძე
 6. სალომე ოდიშარია
 7. ლია გოგსაძე
 8. ნიკოლოზ ჭოჭუა

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge