საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsმცირე პრაქტიკის მქონე აუდიტორულ კომპანიებთან ურთიერთობის კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის

მცირე პრაქტიკის მქონე აუდიტორულ კომპანიებთან ურთიერთობის კომიტეტი

I. კომიტეტის დებულება

II. მცირე პრაქტიკის მქონე აუდიტორული კომპანიებთან ურთიერთობის კომიტეტის 2023-2024 წლების სამოქმედო გეგმა

III. კომიტეტის შემადგენლობა:

  1. გიორგი ასლამაზაშვილი - თავმჯდომარე
  2. ლია გოგსაძე
  3. ანა კუსრაშვილი
  4. თეიმურაზ ფარცხალაძე             
  5. მზევინარ გურაბანიძე
  6. ვახტანგ ცაბაძე            
  7. თეონა ჩინჩალაძე
  8. ლელა ჯანელიძე
  9. დალი ბაკაშვილი

 


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge