საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsბაფის წესდება


ცვლილებები რეგისტრირებულია

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს

02.02.2023 წლის  გადაწყვეტილებით

 

საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა

და აუდიტორთა ფედერაცია

რეგისტრირებული კავშირი

 

წ ე ს დ ე ბ ა

(ახალი რედაქცია)

 1.1. "საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია" რეგისტრირებული კავშირი (შემდგომში - „ფედერაცია“) წარმოადგენს საქართველოს ბუღალტერთა კლუბის ბაზაზე შექმნილ არაკომერციულ კერძო სამართლის იურიდიულ პირს, რომელიც თავის საქმიანობას წარმართავს საქართველოს კონსტიტუციის, მოქმედი კანონმდებლობისა და ამ წესდების შესაბამისად...


დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge