საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsპროგრამაში ჩართვა


პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიცირება

  1. ზოგადი

პროფესიული სერტიფიცირების პროგრამა, ეფუძნება ACCA-ის საერთაშორისო (ACCA- სერტიფიცირებულ ნაფიც ბუღალტერთა ასოციაცია) პროგრამას.

  1. პროგრამაში ჩართვა

პრო­ფე­სი­უ­ლი სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბის პროგრამა საერთაშორისო სტან­დარ­ტე­ბის და­უფ­ლე­ბის გარან­ტი­აა. პროგ­რა­მა საკ­მა­ოდ შრომატევადია და პროფესიონალობის პრეტენდენტისაგან მო­ით­ხოვს მაქსი­მა­ლუ­რი დრო­ის დათ­მო­ბას, სი­ბე­ჯი­თეს, სე­რი­ო­ზულ და­მო­კი­დე­ბუ­ლე­ბა­სა და პა­სუ­ხის­მგებლობას. პროგრამაში ჩართვის მსურველი პირი რეგისტრაციას გადის ბაფში.


დაწვრილებით
ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge