საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაგამოცდო ტესტების ნიმუშები


პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიცირებ

 სანიმუშო გამოცდის კითხვები პასუხებით:

  • კითხვები:

Paper F1; Paper F2; Paper F3Paper F4 ; Paper F5; Paper F6;  Paper F6 სამუშაო რვეული; Paper F6 ამონარიდი კოდექსიდან; Paper F7; Paper F8; Paper F9; Paper P1; Paper P2; Paper P3; Paper P4; Paper P7; Paper SBL

Paper F4-english 

  • პასუხები:

Paper F1; Paper F2; Paper F3; Paper F4 ; Paper F5; Paper F6; Paper F7; Paper F8; Paper F9; Paper P1; Paper P2; Paper P3; Paper P4; Paper P7; Paper SBL

Paper F4-english 

 

საქ. საგადასახადო კოდექსი - 22.02.2023-ივლისის გამოცდებზე 

F6-ის გაფართოებული სანიმუშო ამოცანები (გაეცანით ცვლილებებს 2024 წლის იანვრის გამოცდებისთვის)

საგადასახადო კოდექსის ცალკეულ ნორმებთან მიმართებით შესაძლოა არსებობდეს განსხვავებული მიდგომები. მიუხედავად აღნიშნულისა საგადასახადო კოდექსის საგამოცდო ნამუშევრების შეფასებისას გამოყენებული იქნება ის მიდგომა რომელიც შემოთავაზებული იყო სასწავლო პროცესის მიმდინარეობისას და  სანიმუშო ქეისების გადაწყვეტაში.

საშემოსავლო გადასახადში: სანიმუშო ამოცანა და სამუშაო რვეული

დღგ-ის გადასახადში: სანიმუშო ამოცანა და სამუშაო რვეული

მოგების გადასახადში: სანიმუშო ამოცანა და სამუშაო რვეული

 

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge