საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსერტიფიკატები


პროფესიონალი ბუღალტრის სერტიფიცირება

 პროგრამის სერტიფიკატები

 ბაფი სერტიფიცირების გამოცდების დასრულების შემდგომ ყოველი წლის მარტის და სექტემბრის თვეში ვებგვერდზე გამოაქვეყნებს პროფესიული განათლების კომიტეტის გადაწყვეტილებას, სერტიფიკატების გაცემის შესახებ.

 იხილეთ შესაბამისი სერტიფიკატების ნიმუშები:

 

ACCA-ის სტუდენტების საყურადღებოდ:

სერტიფიცირების იმ პრეტენდენტების საყურადღებოდ რომლებმაც მიიღეს ჩათვლები პირველი ეტაპის სამივე მოდულში:

პირველი ეტაპის სერტიფიკატი არ გაიცემა ჩათვლებში.

პირველი ეტაპის სერტიფიკატის მიღების მსურველმა პირველი ეტაპის სამი მოდულიდან ერთში მაინც უნდა ჩააბაროს გამოცდა ბაფში ან დაელოდოს მეორე ეტაპის ექვსივე მოდულის ჩაბარებას და მიიღოს მხოლოდ მეორე ეტაპის სერტიფიკატი.

 

 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge