საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსტანდარტებისა კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის

 სტანდარტებისა და პრაქტიკის კომიტეტი

 

  1. თეიმურაზ ფარცხალაძე- თავმჯდომარე
  2. ვანო ჟუჟუნაშვილი
  3. ლელა კუპრაშვილი
  4. ვახტანგ ცაბაძე
  5. სოფიო აბაიაძე
  6. პაატა ჩუბინიძე

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge