საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსაწევრო კომიტეტი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის

 საწევრო  კომიტეტი

I. საწევრო კომიტეტის დებულება

II. ბაფის დებულება წევრობის შესახებ

III. სხვა ქვეყნის სერტიფიცირებული პირის აღიარების შესახებ  

IV. საწევრო კომიტეტის შემადგენლობა:

  1. თამარ ცუხიშვილი - თავმჯდომარე
  2. ლავრენტი ჭუმბურიძე
  3. ალექსანდრე კავთიევსკი 
  4. მიხეილ აბაიაძე
  5. მირანდა ვაჟბედაშვილი
  6. შორენა გამიაშვილი 

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge