საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsწევრი ფიზიკური პირები


კლიენტებისთვის მაღალიხარისხოვანი მომსახურების გასაწევად, ნებისმიერი საქმიანობისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და აუცილებელია ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტორული სტანდარტების თანამედროვე დონეზე ცოდნა, განსაკუთრებით, თუ გავითვალისწინებთ ამ სფეროში მიმდინარე და მომავალ ცვლილებებს.

ბაფი სთავაზობს თავის ფიზიკურ და კორპორატიულ წევრებს საინფორმაციო და საქმიანი კონტაქტების შესაძლებლობების გამოყენებას და, აგრეთვე საერთაშორისო ბუღალტრული აღრიცხვის და აუდიტის სტანდარტების პროფესიონალური განვითარების უდიდეს რესურს. ბაფის მიზანია გაუწიოს მის წევრებს  მრავალმხრივი მომსახურება და სარგებელი, მათი ნებისმიერი საქმიანობის გასაუმჯობესებლად.


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge