საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsფორუმი


2018 წლის 2-3 ოქტომბერს მსოფლიო ბანკისა და აზერბაიჯანის ბუღალტერთა ასოციაციის ორგანიზებით ქ. ბაქოში ჩატარდა ფორუმი თემაზე...

 


დაწვრილებით

აუდიტური კომპანიებისთვის


ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დამტკიცებული (ბრძანება №ნ-132017)  განგრძობითი განათლების სტანდარტის შესაბამისად...


დაწვრილებით

პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის


რეგულაციის ახალი გამოწვევების სათანადოდ საპასუხოდ,  ბაფის წევრი პროფესიონალი ბუღალტრების მხარდაჭერის მიზნით დაგეგმილია 20 საათიანი სემინარები...    


დაწვრილებით

სავალდებულო განგრძობითი სწავლება


 

ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ დამტკიცებული „განგრძობითი განათლების სტანდარტის“  (მუხლი 6, პუნქტი: 1,2) შესაბამისად, სავალდებულო განგრძობითი სწავლების სემინარები  საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციაში ტარდება მიმდინარე წლის 21 სექტემბრიდან... 

 


დაწვრილებით

სემინარების გრაფიკი


საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის 2018 წლის  განგრძობითი განათლების პროგრამით გათვალისწინებული სემინარების გრაფიკი.

სემინარები ტარდება: თბილისში, ბათუმსა და ქუთაისში.

იხილეთ გრაფიკი


დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge