საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსავალდებულო განგრძობითი პროგრამა


სერ­ტი­ფი­ცი­რე­ბუ­ლი ბუ­ღალ­ტე­რი, გან­გ­რ­ძო­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის მოთხოვ­ნის შე­სას­რუ­ლებ­ლად, ვალ­დე­ბუ­ლია ყო­ვე­ლი 3 (სა­მი) უწყ­ვე­ტი კა­ლენ­და­რუ­ლი წლის მან­ძილ­ზე გა­ი­ა­როს გან­გ­რ­ძო­ბი­თი გა­ნათ­ლე­ბის სულ მცი­რე 120 სა­ა­თი…


დაწვრილებით

განგრძობითი განათლების პროგრამა


ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის 2018 წლის 31 აგვისტოს N 406 ბრძანებით აღიარდა საქართველოს პროფესიონალ ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაციის  2018 წლის განგრძობითი განათლების პროგრამა...


დაწვრილებით

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამის კანდიდატებს


2017 წლის 25 სექტემბრის პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტისა და სასერტიფიკაციო პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესის აღიარების ახალმა წესმა გამოიწვია ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების  (უმაღლესი დონე) ეტაპზე  საგამოცდო მასალის ფასებისა და საგამოცდო  გადასახადის ცვლილებები...


დაწვრილებით

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა


ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ აღიარებულია „ბაფის სერტიფიცირებული ბუღალტრის სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა“...  


დაწვრილებით

აუდიტის ხარისხის გაუმჯობესების მხარდაჭერა


ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის  ინიციატივით, ინგლისისა და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტმა (ICAEW) აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული რეგიონული ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამის ნაწილის განხორციელება დაიწყო...


დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge