საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsელექტრონული გამოცემები


პრაქტიკის ტრანსფორმაციის სამოქმედო გეგმა

შეარჩიეთ შესაფერისი მომსახურება - აუდიტის, მიმოხილვის, კომპილაციისა და შეთანხმებული პროცედურების მომსახურებების შედარება

ფოკუსირება საქმიანობის შედეგებზე

აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტების გამოყენების სახელმძღვანელო მცირე და საშუალო საწარმოთა აუდიტში  (ორტომეული, 2013 წლის გამოცემა, ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაცია)  

ტომი 1

ტომი2

ბუღალტერთა საერთაშორისო ფედერაციის სტატ­ია წევრი ორგანიზაციებისთვის - სტანდარტი შეზღუდული რწმუნების მიმოხილვის გარიგებების შესახებ განკუთვნილია მცირე და საშუალო საწარმოთათვის  (გამოცემული 2014 წლის მარტში)

შეთანხმებული პროცედურების გარიგებები (მცირე- და საშუალო-ზომის პრაქტიკებისთვის (SMPs))  

კომპილაციური გარიგების სახელმძღვანელო

 

მცირე და საშუალო აუდიტორული ფირმების საქმიანობის მართვის სახელმძღვანელო

მოდული 1 – თქვენი ფირმის საქმიანობის დაგეგმვა

მოდული 2 – პრაქტიკის მოდელები, ასოციაციები და ქსელური სისტემა

მოდული 3 – თქვენი ფირმის შენება და გაფართოება

მოდული 4 – ადამიანური რესურსები: საკადრო სტრატეგიის შემუშავება

მოდული 5 – ტექნოლოგიების გამოყენება

მოდული 6 – კლიენტებთან ურთიერთობის მართვა

მოდული 7 – რისკის მართვა

მოდული 8 – სამართალმემკვიდრეობის დაგეგმვა

 

ბესსს-ის ეთიკის კოდექსის გამოკვლევა

ნაწილი 1: ხუთი ძირითადი პრინციპი

ნაწილი 2: კონცეპტუალური საფუძვლები - ნაბიჯი 1, საფრთხეების გამოვლენა

ნაწილი 3: კონცეპტუალური მიდგომა - ნაბიჯი 2, საფრთხეების შეფასება

ნაწილი 4: კონცეპტუალური მიდგომა - ნაბიჯი 3, საფრთხეებზე რეაგირება

ნაწილი 5: დამოუკიდებლობა

ნაწილი 6: ინტერესთა კონფლიქტი

ნაწილი 7: წახალისება, მათ შორის საჩუქრები და სტუმარმასპინძლობა

ნაწილი 8: რეაგირება კანონმდებლობის დარღვევაზე (ბიზნესში დასაქმებული პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის)

ნაწილი 9: რეაგირება კანონმდებლობის დარღვევაზე (საზოგადოებრივი პრაქტიკით დაკავებული პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის)

ნაწილი 10: ზეწოლა ეთიკის ძირითადი პრინციპების დარღვევის მიზნით

ნაწილი 11: ბუღალტრების მოსალოდნელი როლი და მენტალიტეტი - ფოკუსირება მიკერძოებაზე

ნაწილი 12: ბლოკური მოდელი

 

 

ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკა: საფუძვლები

ნაწილი 1: ფულის გათეთრების საწინააღმდეგო პოლიტიკის შესავალი პროფესიონალი ბუღალტრებისთვის

ნაწილი 2: რისკზე დაფუძნებული მიდგომა

ნაწილი 3: კომპანიის დაფუძნება

ნაწილი 4: აქტივების გადაცემა

ნაწილი 5: საგადასახადო კონსულტაცია

ნაწილი 6: რთულ მდგომარეობაში მყოფი საწარმოები

ინტეგრირებული ანგარიშგება

ინტეგრირებული ანგარიშგების მიმართ მარწმუნებელი მომსახურების გამოყენების დაჩქარება საზოგადოების ინტერესების სასარგებლოდ


ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge