საქართველოს პროფესიონალ
ბუღალტერთა და აუდიტორთა ფედერაცია


Georgian Federation of
Professional Accountants and Auditorsსრული სასერტიფიკაციო პროგრამის კანდიდატებს


2017 წლის 25 სექტემბრის პროფესიული სერტიფიცირების სტანდარტისა და სასერტიფიკაციო პროგრამებისა და საგამოცდო პროცესის აღიარების ახალმა წესმა გამოიწვია ბაფის პროფესიული სერტიფიცირების  (უმაღლესი დონე) ეტაპზე  საგამოცდო მასალის ფასებისა და საგამოცდო  გადასახადის ცვლილებები...


დაწვრილებით

სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა


ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ აღიარებულია „ბაფის სერტიფიცირებული ბუღალტრის სრული სასერტიფიკაციო პროგრამა“...  


დაწვრილებით

აუდიტის ხარისხის გაუმჯობესების მხარდაჭერა


ფინანსთა სამინისტროს ბუღალტრული აღრიცხვის, ანგარიშგებისა და აუდიტის ზედამხედველობის სამსახურის  ინიციატივით, ინგლისისა და უელსის დიპლომირებულ ბუღალტერთა ინსტიტუტმა (ICAEW) აზიის განვითარების ბანკის მიერ დაფინანსებული რეგიონული ტექნიკური მხარდაჭერის პროგრამის ნაწილის განხორციელება დაიწყო...


დაწვრილებით

ტრენერთა ტრენინგი საქართველოში


ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) პროექტის „მმართველობა განვითარებისათვის“ (G4G)-ის ფარგლებში, კომპანია  SavvY  განახორციელებს ერთწლიან საგრანტო პროგრამას...


დაწვრილებით

განცხადება მომსახურების შესყიდვაზე


ბაფი, 2018 წლის განგრძობითი სწავლების პროგრამით გათვალისწინებული სემინარების  მაღალ დონეზე ჩატარების მიზნით, აცხადებს ტენდერს მომსახურების  შესყიდვაზე...


დაწვრილებით


ძირითადი პარტნიორები

ყველა უფლება დაცულია © 2015 Gfpaa.ge